سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

علی(ع)

علی مقصود یزدان در زمین است
علی تفسیر قران مبین است
درون کعبه او آمد به دنیا
به این معنا که مردم قبله این است
@sayedalikahangi

با آدم از ابتدا بلا بوده و هست
بر غصه همیشه مبتلابوده و هست
رو کرد چو مشکلی به تو غصه مخور
زیرا که علی گره گشا بوده و هست
@sayedalikahangi