سفارش تبلیغ
صبا ویژن

موج گیسو

موج گیسو

نازنینا خم ابروی تو برجاست هنوز؟
بر سر فلسفه ی ناز تو دعواست هنوز؟

قسمت ما که بجز خون جگر از تو نشد
سفره ی مهر تو با غیر  مهیّاست  هنوز؟

موی ما در گذر چرخ زمان گشت سپید
موج گیسوی سیاه تو چو دریاست هنوز؟

دام در راه من انداختنت بهر چه بود
جور در مذهب ناجور تو زیباست هنوز؟

رازها پشت تبسّم زدنت بود نهان
شرح این مسئله در شهرمعمّاست هنوز؟

ناز شستت چقدر سنگ به دامن داری
چه دل سوخته ای غرق تماشاست هنوز؟

گفته بودی ندهی دل به کسی جز #واسع
باورش سخت برای من شیداست هنوز

#سید_علی_کهنگی  دی 1401
@sayedalikahangi

 


پنجره ی رو به سراب

پنجره ی رو به سراب

کار من با تو تمام  است ، خداحافظ و بس
آنچه گفتی همه دام است،خداحافظ و بس

به چه دل خوش کنم ای پنجره? رو به سراب
شاه این قصّه غلام است ، خداحافظ و بس

شیوه ی چشم تو آزار و پریشان حالی است
جور تو شهره ی عام است،خداحافظ و بس

از گل خنده و از گردش چشم سیه ات
سهم من آه مدام است،خداحافظ و بس

مهر در خوی تو نقشی نگرفته است هنوز
این چه آئین و مرام است،خداحافظ و بس

شهد شیرین نگاهی که دل از جا ببرد
بر من انگار حرام است،خداحافظ و بس

باده ی عشق تو ای ساقی پیمان شکنان
در پی جام کدام است،خداحافظ و بس

چشم پوشید دگر از تو و عشقت #واسع
کار من با تو تمام است ،خدا حافظ و بس

#سید_علی_کهنگی  دی 1401
@sayedalikahangi

 


آفتاب حقیقت

آفتاب حقیقت

نگین خلقت  پروردگار ، فاطمه است
برای انس و ملک افتخار،فاطمه است

ز شوق دیدن رویش فرشته ها مستند
جمال عشق خدا را عیار ،فاطمه است

تمام عالم امکان به یمن مقدم  اوست
شکوه عرش برین را وقار،فاطمه است

قسم به شمس فروزان،قسم به ماه منیر
که آفتاب حقیقت مدار ، فاطمه است

به چشم دل نظری کن به عالم هستی
نظام گردش لیل و نهار ،فاطمه است

سماع  انجم  هفت  آسمان  تماشا کن
نظاره گان فلک را قرار،فاطمه است

اگر چه نور ولایت به جان و دل دارد
امید #واسع چشم انتطار ،فاطمه است

#سید_علی_کهنگی دی1401
@sayedalikahangi

 


کوچه های خاطرات

کوچه های خاطرات

باور نمی کردم که یک شب مثل سایه
در کوچه های خاطراتت محو گردم
از تو گلایه نیست ای زیبای سرکش
من در دل و دلدادگی اغراق کردم

با یاد تو مضمون شعرم خلق می شد
ای  آسمان  آرزوهای  جوانی
پیرم نمودی و چو طفلان سبک سیر
دنبال خود با خنده هایت می دوانی

شاید برای کوچ کردن وقت خوبیست
این شهر از مهر و محبت بو نبرده
یا ما ندانستیم رسم عاشقی را
یا کس به گوشش نغمه های دل نخورده

ای سرخوشان مست از بانگ قناری
پرواز را کنج قفس خاموش کردید
خون دل امّید واران چمن بود
آن باده ی سرخی که شبها نوش کردید

روز کسی چون روزگار من نباشد
سرگشته و حیران ازین آشفته حالی
ای کاش می زد یک نفر با قهوه ی عشق
بر عاشقی چون من درین بیغوله فالی

#سید_علی_کهنگی  دی1401
@sayedalikahangi

 


در سوگ حضرت زهرا

در سوگ حضرت زهرا (ع)

گرچه در قاموس مولا هست بی معنا،شکست
جام  صبرش در غم صدّیقه ی کبری شکست

جامه ی شب را به تن کرد آسمان در این عزا
چرخ گردون نیز از این ماتم عظمی شکست

زینبش آیا چه حالی داشت وقتی پشت در
قامت زهرای اطهر زآتش اعدا شکست

بسکه نازیباست تصویر به ظاهر مومنان
باور  آئینه ها  تا  آخر  دنیا شکست

محشری در عالم هستی کند گاهی به پا
نغمه ی عشّاق گر در گوشه ایی تنها شکست

می کند ویران بنای ظلم را ای دوستان
دل درون سینه ی مظلوم در هر جا شکست

سر بلندت می کند #واسع خداوند جهان
گر سرت در راه عشق حضرت زهرا شکست

#سید_علی_کهنگی  دی1401
@sayedalikahangi

 


سکوت سرد

سکوت سرد

کس ندانست آنچه را بر ما گذشت
روزگاری  تلخ  بود ، امّا گذشت

نیست شرحی دفتر تشویش را
در سکوتی سرد این غوغا گذشت

از  سر  ما  آب  چرخ  زندگی
یک وجب نه بلکه یک دریا گذشت

عمر همچون ابر بی حاصل،دریغ
چشم تا وا شد ازین صحرا گذشت

کاش می شد با حقیقت رو به رو
آرزوهایی  که  در  رویا  گذشت

آورد  دامان  آرامش  به دست
هر که را باشد در این دنیا،گذشت

دیگر ای #واسع  مزن دم از فراق
روز هجران و غم شبها گذشت

#سید_علی_کهنگی  آذر1401
@sayedalikahangi