شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج

شعرمن

+ [وبلاگ] آهوي در بند

شعرمن

+ [تلگرام] آهوي در بند مگر ميشود عشق بي نام تو دلي که رميده، شده رام تو چو آهوي در بندم و نيمه جان رهايي محال است از دام تو به بزمي که باشي تو ساقيِّ آن خوشا باده نوشيدن از جام تو به سينه قرارش نبود، اين عجب دلارام من، دل شد آرام تو منم آن کبوتر که از چاه غم پناهم شده گوشه بام تو سري دارم و مي دهم در رهت رسد سوي من گر که پيغام تو اگرچه نشد کام واسع روا الهي جهان باد بر کام تو #سيد_علي_کهنگي فروردين 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] آهوي در بند مگر ميشود عشق بي نام تو دلي که رميده، شده رام تو چو آهوي در بندم و نيمه جان رهايي محال است از دام تو به بزمي که باشي تو ساقيِّ آن خوشا باده نوشيدن از جام تو به سينه قرارش نبود اين عجب دلارام من، دل شد آرام تو منم آن کبوتر که از چاه غم پناهم شده گوشه بام تو سري دارم و مي دهم در رهت رسد سوي من گر که پيغام تو اگرچه نشد کام واسع روا الهي جهان باد بر کام تو #سيد_علي_کهنگي فروردين 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] نو بهار فصل گل و نو بهار، زيباست هنوز لبخند به روزگار،زيباست هنوز اي چشم به راه يار و باران ونسيم خوش باش،که انتظار،زيباست هنوز #سيد_علي_کهنگي اسفند1398 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] ميلاد حضرت عبّاس امروز زمان شادي و احساس است آغاز حکومت شميم ياس است لبخند نشسته بر لب آلُ اللّه اي اهل وفا،تولّد عبّاس است #سيد_علي_کهنگي فروردين 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] شاهکار آفرينش جان علي،جانان علي،مولاي انس و جان علي پادشاه هر دو عالم،خسرو خوبان علي اين ندا مي آيد از کعبه که اي جنّ و ملک بوده منظور خدا از خلقت انسان،علي اهل عرفان گفته اند اين نکته را با صد بيان هست شرح آيه هاي محکم قرآن علي لافتي الّا علي لا سيف الّا ذوالفقار اين بود وصف خدا بر مظهر ايمان،علي باور اهل يقين اين است در روي زمين شاهکار آفرينش را بود عنوان،علي بعد پيغمبر،وليّ و حجّت حق در زمين برگزيده شد ز سوي خالق سبحان،علي در دل واسع اگر مهريست از نوع بشر هست مهر عشق يزدان،حضرت احسان،علي #سيد_علي_کهنگي اسفند 1398 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] کارزار عشق عشق بازي در رکاب حق،به نام زينب است از کدامين خم چنين باده به جام زينب است کارزار عشق ،کاري بس شگرف است و عجيب اين هنر،از بهترين هاي مرام زينب است غير زيبايي نمي ديد از مصيبتهاي دهر بر تمام اهل بينش،اين پيام زينب است صبر از پا مي نشيند در مصيبتهاي او عالمي حيران حلم مستدام زينب است آنچه ويران کرد کوه ظلم را در کاخ شام تا که دنيا هست پا بر جا قيام زينب است هست او پرورده دامان زهرا و علي جلوه مولا،نمودش در کلام زينب است فاش مي گويم که در کوي صفاي اهل بيت افتخار است اينکه واسع هم،غلام زينب است #سيد_علي_کهنگي اسفند 1398 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] پايان انتظار مژده اي عاشقان که يار آمد فصل پايان انتظار آمد موسم شادي است و گل ريزان عيد مستان بي قرار آمد جان ما را صفاي ديگر داد اين بهاري که در بهار آمد چه مبارک قدوم نوراني که درين روزگار تار آمد ماه شعبان چه ماه پر خيريست چو نگار از پي نگار آمد چشمه نور از آسمان جاريست نور الانوار کردگار آمد آخرين پادشاه کشور عشق صاحبُ الَّيلُ والنّهار آمد دست از دامنش مکش واسع وارث دين و ذوالفقار آمد #سيد_علي_کهنگي فروردين1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] ساقي کوثر اي همه هستي و بنيان من پادشه مذهب و ايمان من " ناد عليًّ عليً يا علي" ذکر خفيِّ همه دوران من باطن قرآن به حقيقت عليست شک نبرد ره به دل و جان من در دو جهان نيست کسي غير او تاج سر و سرور و سلطان من فاش بگويم که درين روزگار هست علي حجّت و برهان من بي سرو سامانم و احسان او گشته تمام سر و سامان من کاش علي ساقي کوثر، شود ساقي ميخانه پنهان من از نظر واسع حق، گشته است نام خوشش زينت ديوان من #سيد_علي_کهنگي اسفند 1398 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] سيماي حسين اي خوشا آنکس که نوشد مي ز ميناي حسين نور مي بخشد به جانها،شهد صهباي حسين طور سينا يک طرف،کرب و بلا هم يک طرف زين تجلّي که خدا کرده،به سيماي حسين عشق ليلي يک نفر را برد تا دشت جنون عالمي ديوانه اند از عشق والاي حسين آسمانها را ملائک نور باران کرده اند در چنين روزي به پاس نام زيباي حسين همچنان از نينوا،ميعادگاه عاشقان مي رسد بر گوش جان،بانگ دلاراي حسين در ميان عاشقان چارده نور عظيم هست واسع روز و شب غرق تمنّاي حسين #سيد_علي_کهنگي فروردين 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] کاروان عشق چشم عاشق کي دهد تشخيص،راه از چاه را اين کبوتر دانه بيند دامهاي راه را مي دهد لبخند، شوق آسمان گردي به دل پاک بايد کرد زين آيينه ردّ آه را آسمان را هم به زير چتر خود مي آورد هرکه چون خورشيدبخشدجلوه ايي هم،ماه را باورم اين بود،هنگام شکوفايي گل نوبهاران دور سازد کينه خود خواه را آرزوها را محقّق مي کند امّيدها دور از ذهنت مکن اين مصرع کوتاه را دولت فقر افتخار سالک بي ادعاست نيست اينجا اعتباري تختگاه شاه را واسع از جا مانده گان کاروان عشق بود گفته با شوري دگر اين بار،بسم اللّه را #سيد_علي_کهنگي فروردين 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] رسول حق آنکس که بُود قبول حق،مي آيد آيات خوش اصول حق مي آيد امروز مبارک است بر اهل جهان از غار حرا رسول حق مي آيد #سيد_علي_کهنگي فروردين1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] صداي بهار به گوش مي رسد اي عاشقان صداي بهار شکوفه مي چکد از آسمان به پاي بهار غزل غزل دل خوش،ارمغان ز پي دارد گلي که مي دمد از شبنم هواي بهار اگر چه گوشه عشّاق مست،شيرين است نويد عشق و محبّت دهد نواي بهار چکاوکان سخن جايشان بُوَد خالي کجاست آنکه سُرايد غزل براي بهار نسيم عاطفه ايي گشته در مصائب خلق کسي که بوده درين ورطه آشناي بهار هميشه موقع تحويل سال خرسندم ز خنده ها که نشاند به لب صفاي بهار زبان قاصر واسع هميشه شرمندست چگونه شکر تو را گويم اي خداي بهار #سيد_علي_کهنگي اسفند1398 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] شوق تماشا عشقت مرا به جانب صحرا کشانده است ديوانه را نگر، به کجاها کشانده است آنگونه! جلوه تو به محفل زبانزَدست کائينه را به شوق تماشا کشانده است حاجت روا نگشته ام از مسجد و دعا آشفتگي مرا به کليسا کشانده است شيرازه نگاهت الهي که نگسلد با آنکه بند جان من از جا کشانده است ما را اميد مهر و محبت ز کس مباد اين درد کهنه، پا ز مداوا کشانده است واسع مخور ز دست فلک مي،که فيض حق ما را برون ز سفره دنيا کشانده است #سيد_علي_کهنگي اسفند1398 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] شه زاده اکبر اَلا سِبط علي،شه زاده اکبر دلير بي مَثل،مولود کوثر نه همچون سروي و نه همچو ماهي چه زين بهتر که هستي چون پيمبر #سيد_علي_کهنگي فروردين 1399 @sayedalikahangi
mp3 player شوکر
شعرمن
رتبه 61
34 برگزیده
16 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top