شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

شعرمن

+ [وبلاگ] نورٌ علي نور
شاخه ي عشق
ديروز 1:28 عصر

شعرمن

+ [وبلاگ] ساحت دل

شعرمن

+ [وبلاگ] آغاز مستي

شعرمن

+ [تلگرام] ماه کربلا قوت و قلب سپاه کربلا،عبّاس بود در رکاب پادشاه کربلا ، عبّاس بود بر تمام اهل بيت زاده ي زهرا،حسين تکيه گاهي از نگاه کربلا ، عبّاس بود آسمان آن روز غربت را به خاطر مي سپرد در مدارش گرچه ماه کربلا عبّاس بود بعد از آن ظلمي که با سبط پيمبر شد روا داغ سخت خيمه گاه کربلا ، عبّاس بود بر تمام عشق بازان ره آزادگي شاهکار وشاهراه کربلا،عبّاس بود کاش واسع چون غلامان حسين بن علي با علمدار سپاه کربلا ، عبّاس بود #سيد_علي_کهنگي آبان1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] .

شعرمن

+ [تلگرام] .

شعرمن

+ [تلگرام] غوغاي اربعين الا اي عاشقان امشب من آواي حزين دارم درون سينه غوغايي به پاس اربعين دارم مصيبت نامه ي اين غم ندارد هيچ پاياني هزاران نوحه در سوگ امام سوّمين دارم غلام آستانش بوده ام از کودکي،با عشق که اين مهر غلامي را نشانش بر جبين دارم نه در دنيا،نه در عقبي،هراسم نيست از آتش چو در جان و دلم عشق لطيفش را قرين دارم اگر پرسند در محشر که تو با خود چه آوردي دلم را عرضه خواهم کرد و مي گويم همين دارم به زير گنبد هستي که سودش هست با خسران چه باشد زين مراخوشتر،که مولائي چنين دارم اگرچه رو سياه از کرده ي خويشم ولي ياران به لطف واسع فرزند زهرا من يقين دارم #سيد_علي_کهنگي مهر 1399 @sayedalikahangi
2-حقوقي
درود به سايت حقوقي ما سربزنيد
2-حقوقي
https://www.dadgaran.com/Legal-content/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%85

شعرمن

+ [تلگرام] رايحه ي عشق از سوز من و ساز درونم خبرت هست؟ ويرانتر ازين باخته دل، دور و برت هست؟ در بيت به بيت غزلم نام تو جاريست ايهام نهان سخنم در نظرت هست ؟ احساس من از رايحه ي عشق تو گل کرد سير گل و گلزار من آيا به سرت هست ؟ افسانه به افسانه به دنبال تو گشتم در حومه ي چشمان تو بر من گذرت هست؟ اي آينه ي هستي بي چون و چرايم افتاده تر از من به ره و خاک درت هست؟ ناديده مگير اشک تهي دست رهت را با سنگ دلي،هيچ اميد ثمرت هست؟ شيدائي واسع نَبُود قصّه ي امروز ديريست که در روح و روانش اثرت هست #سيد_علي_کهنگي مهر 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] قمار عشق هر چه مي کوشم براي وصل جانان بيشتر قسمتم مي گردد از اين کار، هجران بيشتر در قمار عشق، غير از باختن، بردن مجو دين خود را داده ام از دست و،ايمان بيشتر مي دهي آخر به باد،امّيدواري هاي من تاب گيسو را مکن از اين پريشان بيشتر تا نيابد دل جلا،آيينه حق کي شود؟ آدم از روز ازل شد دور و شيطان بيشتر نيستيم آزاد از بند تعلّق هاي دهر عمر ما طي شد عزيزان کنج زندان بيشتر سخت باشد چشم پوشيدن ز مُلک وسيم و زر کافران مشغول دنيا و مسلمان بيشتر واسعت افتاده در دام و به فريادش برس صيد بي بال و پر خود را مرنجان بيشتر #سيد_علي_کهنگي مهر 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] قمار عشق هر چه مي کوشم براي وصل جانان بيشتر قسمتم مي گردد از اين کار، هجران بيشتر در قمار عشق، غير از باختن، بردن مجو دين خود را داده ام از دست و،ايمان بيشتر مي دهي آخر به باد،امّيدواري هاي من تاب گيسو را مکن از اين پريشان بيشتر تا نيابد دل جلا،آيينه حق کي شود؟ آدم از روز ازل شد دور و شيطان بيشتر نيستيم آزاد از بند تعلّق هاي دهر عمر ما طي شد عزيزان کنج زندان بيشتر سخت باشد چشم پوشيدن ز مُلک وسيم و زر کافران مشغول دنيا و مسلمان بيشتر واسعت افتاده در دام و به فريادش برس صيد بي بال و پر خود را مرنجان بيشتر #سيد_علي_کهنگي مهر 1399 #sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] خمّ غزل آنکه از سيماي گلگونش نقاب انداخته شاعران را جملگي در پيچ و تاب انداخته ساقي ميخانه احساس در خمّ غزل از نگاه مست او گويي شراب انداخته بسکه آرام و خرامان مي رود در پيش خلق گردش چرخ زمان را از شتاب انداخته طاقت از کف داده ام ايدوستان،چون دلبرم وعده ي ديدار در روز حساب انداخته هر که باشد نا اميد، انگار با دستان خود کشتي اقبال خوش را در سراب انداخته قصّه ي ما را کسي هرگز نخواهد نقل کرد نام ما را داستان گو از کتاب انداخته واسعت را بيشتر درياب اي يارا ،چو او بار خود را دور ازين شهر خراب انداخته #سيد_علي_کهنگي شهريور1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] روضة الحسين راه حسين فاطمه را چون عدو گرفت عالم سياه گشت و به اندوه خو گرفت سلطان دين به دشت بلا خيز کربلا با اشک ديده بهر نمازش وضو گرفت فردا جواب ساقي کوثر چه مي دهد آن دشمن لعين که امان بر عمو گرفت فرياد کائنات به عرش علي رسيد چشمان حرمله چو نشان گلو گرفت با گوش پاره رو به چه سويي رقيه بود خصم لعين غنيمت خود چون ازو گرفت نائي نمانده بود و نوايي به لب نداشت زينب چگونه دست دعا رو به رو گرفت واسع، خجل نميشود از نامه ي عمل زين آستان اگر که کسي آبرو گرفت #سيد_علي_کهنگي شهريور 1399 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] پادشاه عشق شرح محرّمت همه جا مو به مو کنند اين قوم سينه چاک تو چون گفتگو کنند از جان گذشته اند و به جانان رسيده اند آنان که در ولاي تو با خون وضو کنند نفرين بر آن کسي که بناي ستم نهاد اين ظلم از آن زمان همه جا کو به کو کنند ديوانه گان کوي تو اي پادشاه عشق از خاک راه تو طلب آبرو کنند از جان مضايقه نکنند اهل معرفت از آب اگر مضايقه قوم عدو کنند دريا دلان غم زده اي کشتي نجات دست طلب به سوي تو بي پرس و جو کنند واسع ز اهل بيت پيمبر مدد بخواه حال تو را به لطف الهي نکو کنند #سيد_علي_کهنگي شهريور 1399 @sayedalikahangi
mp3 player شوکر
شعرمن
رتبه 45
52 برگزیده
26 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top