سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمه شعبان

 

آغاز غزل خوانی و پاکوبی و مستیست
هنگامه? دل دادن و معشوق پرستیست

شد نیمه? شعبان و جهان گشته مصفّا
میلاد گل سر سبد عالم هستیست

#سید_علی_کهنگی فروردین 1398
sayedalikahangi@