سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خسرو عشق

 

دل در خور مهر و قد و بالای شما نیست
این آینه را تاب تماشای شما نیست

ای خسرو عشق اُسوه? ایمان و شجاعت
ذکرم همه شب غیر تمنّای شما نیست

آن باده که سرمست کند اهل صفا را
در هیچ خمی جز خم صهبای شما نیست

از عشق و حیا هیچ کسی دم نتوان زد
این وادی حقّ است و جز آوای شما نیست

در کوی وفا خیمه? افراشته ای کو؟
آنجا احدی حاضر و همتای شما نیست

ای ساقی صحرای عطش،حضرت عباس
کوثر به تماشایی دریای شما نیست

لطفی که شده شامل اندیشه? واسع
غیر از نظرِ مرحمت افزای شما نیست

#سید_علی_کهنگی اسفند1398
sayedalikahangi@