سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم و قفس

 

چه شود به روی ماهی بکنیم ما نگاهی
که زکات روی زیبا نگه است گاه گاهی

گذری چو ماه بنما به شب سیاه ما هم
که صفا کند گدایی ز عبور پادشاهی

چه خوش است شاعران را غزلی بداهه جایی
که غزال دل فریبی گذری کند ز راهی

به طریق عشق بازی نتوان گرفت خرده
من و عطر زلف یاری،تو و کنج خانقاهی

به حریم کبریایی نتوان رسید امّا
بشتاب همچو ذرّه که رسی به جایگاهی

همه عمر تا توانی دل حق به دست آور
به عبادت و دعایی و اگر نشد،گناهی

حرم و قفس برای من و تو یکیست ای دل
برسان سلام ما را به کبوتران چاهی

سید علی کهنگی،تیر 1398
@sayedalikahangi