سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نورعشق

 

به سوی خاک نور عشق از افلاک می اید
عجایب شاهکاری از پی لولاک می اید
علی آن شاه بیت عالم هستیست کین گونه
به خیر مقدمش کعبه گریبان چاک می اید
به گوش زمزم آیا این بشارت را که می گوید
شراب ناب از سرپنجه های تاک می اید
چه شوری هست درعالم که از هر گوشه اش دائم
نوای عشق از اندیشه های پاک می اید


@sayedalikahangi