سفارش تبلیغ
صبا ویژن

رقص قلم

 

شکوفا گشته ماه آسمان امشب
طراوت می چکد از نور آن امشب

چه شوقی در دل افتاده،نمی دانم
که آید شعر شیرین بر زبان امشب

قلم در دست من می رقصد از شادی
تو گویی مست گشته از بیان امشب

چکاوک این پیام از باغ آورده
نسیم عشق باشد میزبان امشب

خداوندا مباد این گاه را پایان
که خوش باشند هر پیر و جوان امشب

ازین خوشتر چه حال دیگری جویم
که دیدم من مراد دوستان امشب

سید علی کهنگی تیر1398
@sayedalikahangi