سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چمن زار آرزو

 

بیا که نیمه شبی عاشقانه هو بزنیم
دم از محبت و عشق و صفای او بزنیم

لهیب غصّه شود هم عنان خاکستر
اگر که خنده? مستانه کو به کو بزنیم

میان فکر من و تو هزار دیوار است
بیا که پنجره ای رو به گفتگو بزنیم

ز کنج عافیت ای دل نمی رسم به مراد
مدد نما قدمی هم به جستجو بزنیم

بهشت گمشده را می شود به دست آورد
اگر سری به چمن زار آرزو بزنیم

نظام عالم هستی بهم نمی ریزد
لبی به باده? لعلی فرشته خو بزنیم

به یمن واسع انسان شدن درین دنیا
پلی به روی بدی های پیش رو بزنیم

#سید_علی_کهنگی اسفند 1398
sayedalikahangi@