سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نو بهار

 

فصل گل و نو بهار، زیباست هنوز
لبخند به روزگار،زیباست هنوز

ای چشم به راه یار و باران ونسیم
خوش باش،که انتظار،زیباست هنوز

#سید_علی_کهنگی اسفند1398
sayedalikahangi@