سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جبرئیل شعر

 

گذشتم از همه عالم فقط تو یارم باش
چراغ روشن شبهای روزگارم باش

من آن خزان زده باغم که بی تو پژمردم
طلوع سبز غزلها ،بیا بهارم باش

قسم به آینه هایی که بی قرار تواند
به میهمانی چشمم بیا ،نگارم باش

تا?ملّی نکند عمر پر شتاب اینجا
انیس و همسفر جان بی قرارم باش

تو جبرئیل اهالی شعر و خطّ خوشی
امین وحی غزلهای کردگارم باش

نفس بدون تو یعنی عذاب رستاخیز
مرا رها مکن ای نازنین،کنارم باش

سرود مجلس جمشید را مخوان بر من
تو جام و باده ی نوشین و خوش گوارم باش

#سیدعلی_کهنگی مهر1398
@sayedalikahangi