سفارش تبلیغ
صبا ویژن

علی(ع)

علی مقصود یزدان در زمین است
علی تفسیر قران مبین است
درون کعبه او آمد به دنیا
به این معنا که مردم قبله این است
@sayedalikahangi

با آدم از ابتدا بلا بوده و هست
بر غصه همیشه مبتلابوده و هست
رو کرد چو مشکلی به تو غصه مخور
زیرا که علی گره گشا بوده و هست
@sayedalikahangi