سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میلاد امام حسن (ع)

 

حسنت زبانزد است و نماد سخاوتی
فرزند بو ترابی و اهل کرامتی

مولا و سرور همه? اهل جنّتی
زاییده? کمالی و درس شجاعتی

#سید_علی_کهنگی اردیبهشت 1399
sayedalikahangi@