سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساقی کوثر

 

ای همه? هستی و بنیان من
پادشه مذهب و ایمان من

" ناد علیًّ علیً یا علی"
ذکر خفیِّ همه دوران من

باطن قرآن به حقیقت علیست
شک نبرد ره به دل و جان من

در دو جهان نیست کسی غیر او
تاج سر و سرور و سلطان من

فاش بگویم که درین روزگار
هست علی حجّت و برهان من

بی سرو سامانم و احسان او
گشته تمام سر و سامان من

کاش علی ساقی کوثر، شود
ساقی میخانه? پنهان من

از نظر واسع حق، گشته است
نام خوشش زینت دیوان من

#سید_علی_کهنگی اسفند 1398
sayedalikahangi@