سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مشق نگاه

 

عطر پیچکهای گیسویت مرا
همچنان پروانه بازی می دهد
باغ سرسبز نگاهت چشم را
فرصتی بر یکه تازی می دهد

بیشتر در کوچه های شعر من
سرکشی کن ای نگار سر کشم
تا که بیتی مثل ابرویت ردیف
نغز و زیبا اوّل دفتر کشم

بسکه زیبا و خرامان می روی
قاصدکها را پریشان می کنی
مخمل شبنم به راهت گشته پهن
آسمانه کار باران می کنی

ردّ پایت می شود مشق نگاه
هر نشانی از تو اوج آرزوست
ای همیشه سبزتر از نوبهار
چشم من در جستجویت کو به کوست

پیش کش آورده ام بس خوشگوار
تحفه ای شیرین تر از دشت عسل
نوش چشمت ای غزال زندگی
دفتر شعرم که پر گشت از غزل

#سید_علی_کهنگی آبان1398
@sayedalikahangi