سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در بند حق

دوری ز من ولیک، به هجران شبیه نیست
در بندی از تو ام که به زندان شبیه نیست

در حیرتم ز کار بنی آدم ای خدا
شیطانی است اگر چه به شیطان شبیه نیست

از آدمی که پا به سرای زمین نهاد
نسلی که مانده است به انسان شبیه نیست

اخلاص در عمل مگرش چاره ای کند
این جامه های کهنه به عرفان شبیه نیست

درگیر زندگی شده ایم آنچنان که عمر
آخر رسید اگر چه به پایان شبیه نیست

بیچاره آنکه دل به ریا خوش نموده است
ای وای ازان عمل که به قرآن شبیه نیست

واسع نمی شود ز خدا لحظه ای جدا
با آنکه ظاهراً به محبّان شبیه نیست

#سید_علی_کهنگی فروردین 1399
sayedalikahangi@