سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میلاد حضرت عشق

 

از درگه حق به سوی خاک آمده است
چون شمس ضحی چه تابناک آمده است

جز نور خدا که می تواند باشد؟
اینگونه که کعبه سینه چاک آمده است

#سید_علی_کهنگی اسفند1398
sayedalikahangi@