سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سفر در سراب

 

ما را زمانه گر چه به ظاهر خراب کرد
دلداده ای برای غزل انتخاب کرد

تنها پناه من بُوَد آغوش او ولی
آن هم حوالتش به فراسوی خواب کرد

رنگین کمان، تَوهّم رویای زندگیست
بیچاره عاشقی که سفر در سراب کرد

حاصل چه بوده است،به غیر از نگاه سرد
شوریده ای که خاطره اش را کتاب کرد

آهنگ دیگری مگر آید ز نای نی
این مویه ها دل از همه عالم کباب کرد

ممنون طالعم که درین قحط خوش دلی
انگور باغ عاطفه ام را شراب کرد

آسوده گشتم از غم بی همرهی،ولی
احساس تازه ای ز درونم شتاب کرد

واسع، چه کرده ای که دعای تو را سحر
لطف نهان حضرت حق مستجاب کرد

#سید_علی_کهنگی اردیبهشت1399
sayedalikahangi@