سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حضرت مهر

 

کهکشان تا کهکشان عشق و صفا داری رضا
مهربانی مهربانی از خدا داری رضا

حضرت مهر،ای امید مردم این سرزمین
در دل هر ذرّه چون خورشید جا داری رضا

زر فشانی می کند خورشید اگر، از مهر توست
این کرامت را که داند تا کجا داری رضا

ما فقیران الهی آستان بوس تو ایم
چونکه میراث علی از هل اتی داری رضا

شهریار ملک ایرانی چرا باشی غریب
تو قریب جان مایی و صفا داری رضا

جز حریم تو پناهی نیست دیگر بهر ما
خوب و بد را در جوارت آشنا داری رضا

عاشقان را قبله گاهی و طوافت می کنند
تا منای عارفان سعی و صفا داری رضا

منکه غرق ظلمتم از نور چون گویم سخن
خوب می دانم که بر من لطفها داری رضا

سید علی کهنگی. تیر 1398
@sayedalikahangi