سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بهترین خلقت

 

بزرگی ، به اندازه? آسمان
شکوهت به زیبایی کهکشان

تویی بهترین خلقت سرمدی
که داری ز پروردگارت نشان

به جسم تو از روح پاکش دمید
که گیری به عرش برینش مکان

به اخلاق و ایمان خدایی شوی
فرشته نباشد مقامش چنان

ولیکن اگر راه را کج کنی
نشانی ز آدم نداری،بدان

خوشا آنکه واسع درین روزگار
به عشق الهی شود جاودان

#سید_علی_کهنگی خرداد 1399
sayedalikahangi@