سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حافظانه

 

تا به کی در انتظارت ناله باید سر کنم
از فراقت خاک هجران دائماً بر سر کنم

بیت بیت دفتر شعرم بجز نام تو نیست
مهر تابان منی رو بر کدام اختر کنم

نازنینا قبله? راز و نیازم گشته ای
کافرم گر روی دل را جانب دیگر کنم

وعده هایت گرچه همراه است با مکر و دروغ
بسکه شیرین است بر من،همچنان باور کنم

آسمان سیرم ولی عشقت زمینگیرم نمود
آدمی زادم کجا فکری ازین بهتر کنم

دست در دست تو دادن شاهکار زندگیست
این امید تازه را باید جهان گستر کنم

چند روز عمر ای واسع مجال شکوه نیست
حافظانه گاه دستی جانب ساغر کنم

#سید_علی_کهنگی دی 1398
sayedalikahangi@