سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کارزار عشق

 

عشق بازی در رکاب حق،به نام زینب است
از کدامین خم چنین باده به جام زینب است

کارزار عشق ،کاری بس شگرف است و عجیب
این هنر،از بهترین های مرام زینب است

غیر زیبایی نمی دید از مصیبتهای دهر
بر تمام اهل بینش،این پیام زینب است

صبر از پا می نشیند در مصیبتهای او
عالمی حیران حلم مستدام زینب است

آنچه ویران کرد کوه ظلم را در کاخ شام
تا که دنیا هست پا بر جا قیام زینب است

هست او پرورده? دامان زهرا و علی
جلوه? مولا،نمودش در کلام زینب است

فاش می گویم که در کوی صفای اهل بیت
افتخار است اینکه واسع هم،غلام زینب است

#سید_علی_کهنگی اسفند 1398
sayedalikahangi@