سفارش تبلیغ
صبا ویژن

علی(ع)

علی مقصود یزدان در زمین است
علی تفسیر قران مبین است
درون کعبه او آمد به دنیا
به این معنا که مردم قبله این است
@sayedalikahangi

با آدم از ابتدا بلا بوده و هست
بر غصه همیشه مبتلابوده و هست
رو کرد چو مشکلی به تو غصه مخور
زیرا که علی گره گشا بوده و هست
@sayedalikahangi

 


ناله ی شبگیر

 

کاش مراپیش تو تعبیر بود
آینه درآینه تفسیر بود
کاش که دریک غزل بی نظیر
قصه من قابل تحریر بود
کاش که در اوج و فرود امید
عشق سراپرده تقدیر بود
هر که درین ره؛ به بتی بسته دل
قسمت ما بودکه تکفیر بود
تنگ نمی شد نظر مردمان
چشم ودل خلق اگرسیر بود
دردلش آخر اثری می نمود
ناله اگر ناله شبگیر بود
روی تو و موی تو و بوی تو
قافیه در قافیه تکثیر بود

@sayedalikahangi