سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ناله ی شبگیر

 

کاش مراپیش تو تعبیر بود
آینه درآینه تفسیر بود
کاش که دریک غزل بی نظیر
قصه من قابل تحریر بود
کاش که در اوج و فرود امید
عشق سراپرده تقدیر بود
هر که درین ره؛ به بتی بسته دل
قسمت ما بودکه تکفیر بود
تنگ نمی شد نظر مردمان
چشم ودل خلق اگرسیر بود
دردلش آخر اثری می نمود
ناله اگر ناله شبگیر بود
روی تو و موی تو و بوی تو
قافیه در قافیه تکثیر بود

@sayedalikahangi