سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بارگاه عشق

 

داغ بر دل می گذارند و سپس کامت دهند
همچو یوسف ابتدا دشنام و پس نامت دهند

بی سرو سامانی است اینجا نصیب عاشقان
گرچه در این بارگه آخر سرانجامت دهند

بی مشقّت نیست این ره،استخوان باید شکست
راه،راه عشق و از خون جگر جامت دهند

رزق بی زحمت برایت شبه ای دارد ز پی
می دهندت دانه امّا داخل دامت دهند

اسب عمرت صد چموشی می کند در تاختن
چون به سرمنزل رسیدی مرکب رامت دهند

سالکان بر هر بلایی شاکرند و منتظر
کزجناب حضرت معشوق پیغامت دهند

سید علی کهنگی
@sayedalikahangi