سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شمس شموس

 

دیر زمانیست گدای توام
در طلب جلب رضای توام

چشمه? مهریّ و محبت ز توست
دست به دامان سخای توام

پنجره فولاد تو درگاه عشق
عاشق بی چون و چرای توام

کعبه? امّید فقیران تویی
مُحرم میقات و منای توام

اختر تابان ولایت،رضا
بنده? در بند ولای توام

شمس شموسی و انیس نفوس
الکن و حیران ثنای توام

آینه در آینه زیبایی است
جلوه? جان،مست لقای توام

پرتو نورت همه جا واسع است
ذرّه ام و محو عطای توام

#سید_علی_کهنگی تیر 1399
sayedalikahangi@