سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نغمه ی دل

نغمه ی دل

لبی به نغمه گشودن چه لذتی دارد
ترانه ی تو سرودن چه لذتی دارد

غریب و عاشق و آواره خوب می داند
صدای دوست شنودن چه لذتی دارد

ز حال آدم و شیطان رانده معلومست
همیشه پیش تو بودن چه لذتی دارد

از آستان تو این خیل عاشقان دانند
به زور بوسه ربودن چه لذتی دارد

اگر چه خانه خرابی نتیجه ی عشقست
به کوی دوست غنودن چه لذتی دارد

فدای آنکه دلش همچو آینه صافست
غبار کینه زدودن چه لذتی دارد

سید علی کهنگی
@sayedalikahangi

 


افتخار آینه

ای نگاهت افتخار اینه
ناز چشمت اعتبار اینه
سینه صافان را خزان قسمت مباد
کس نمی شویدغبار اینه
باتبسم رو به دل پاکان نما
خنده باشد نو بهار اینه
تا که همدردی بیابم بهر خود
می نشینم گه کنار اینه
هر کسی با غمگساری سرکند
شمع گرید در جوار اینه
غرق در دریای شرکم میکنی
هرزمان باشی کناراینه
صاف و یکرنگ است با همنوع خود
هرکه باشد از تبار اینه
ظاهرم شادوولی خاطر غمین
روزگارم روزگار اینه
@sayedalikahangi