سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آخرین پیغام حق

 

آمد این پیغام از ربّ جلیل
ای پیامبر گشته هنگام رحیل

آخرین فرمان ما بر مسلمین
باشد اینک انتخاب جانشین

این پیام ابلاغ کن از سوی ما
می رسد نوری دگر از کوی ما

بعد تو باشد علی مرتضی
بر تمام اهل دنیا رهنما

داد پیغمبر به حجاج این ندا
آمده پیغام نیکی از خدا

این حکایت باید از این سرزمین
همچو خورشیدی بتابد بر زمین

دست حیدر را گرفت آقای ما
گفت با مردم به آوایی رسا

هر که من مولای اویم این علی
بعد ازین باشد برای او ولی

این علی، جان من و روح من است
دشمنش با حضرت حق دشمن است

یاور او یاور من بوده است
روز محشر از عذاب آسوده است

بعد ازان مردم به سوی او شدند
با علی یک یک مبارک گو شدند

می رسید آوای شادی و سروش
از زمین و آسمان آندم به گوش

آخرین پیغام از کوی خدا
جبرئیل آورد سوی مصطفی

خیمه ی دین با علی شد استوار
تا ابد شد دین کامل برقرار

یا علی تا با تو این در باز شد
عاشقی با نام تو آغاز شد

دست ما و بعد ازین دامان تو
ای امیرم جان ما و جان تو

سید علی کهنگی. مرداد.1398
@sayedalikahangi