سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پادشاه عشق

 

شرح محرّمت همه جا مو به مو کنند
این قوم سینه چاک تو چون گفتگو کنند

از جان گذشته اند و به جانان رسیده اند
آنان که در ولای تو با خون وضو کنند

نفرین بر آن کسی که بنای ستم نهاد
این ظلم از آن زمان همه جا کو به کو کنند

دیوانه گان کوی تو ای پادشاه عشق
از خاک راه تو طلب آبرو کنند

از جان مضایقه نکنند اهل معرفت
از آب اگر مضایقه قوم عدو کنند

دریا دلان غم زده ای کشتی نجات
دست طلب به سوی تو بی پرس و جو کنند

واسع ز اهل بیت پیمبر مدد بخواه
حال تو را به لطف الهی نکو کنند

#سید_علی_کهنگی شهریور 1399
sayedalikahangi@