سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ماه کربلا

 

قوّت و قلب سپاه کربلا،عبّاس بود
در رکاب پادشاه کربلا ، عبّاس بود

بر تمام اهل بیت زاده ی زهرا،حسین
تکیه گاهی از نگاه کربلا ، عبّاس بود

آسمان آن روز غربت را به خاطر می سپرد
در مدارش گرچه ماه کربلا عبّاس بود

بعد از آن ظلمی که با سبط پیمبر شد روا
داغ سخت خیمه گاه کربلا ، عبّاس بود

بر تمام عشق بازان ره آزادگی
شاهکار وشاهراه کربلا،عبّاس بود

کاش واسع چون غلامان حسین بن علی
با علمدار سپاه کربلا ، عبّاس بود

#سید_علی_کهنگی آبان1399
sayedalikahangi@