سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شه زاده اکبر

اَلا سبط علی،شه زاده اکبر
دلیر بی مَثل،مولود کوثر

نه همچون سروی و نه همچو ماهی
چه زین بهتر که هستی چون پیمبر

#سید_علی_کهنگی فروردین 1399
sayedalikahangi@