سفارش تبلیغ
صبا ویژن

الوعده وفا

 

گفتی که شبی تو را جوابت بدهم
از لعل لبم شراب نابت بدهم

گفتم که عزیز،اینک الوعده وفا
گفتی که بخواب تا به خوابت بدهم

#سید_علی_کهنگی. آذر1398
sayedalikahangi@