سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در سوگ رضا

 

خورشید شرح سوره ی تکویر می کرد
وقتی که مأمون فتنه را تدبیر می کرد

عرش خدا را بار دیگر کرد محزون
آنگه که جام زهر کین تأثیر می کرد

آرام آرام از خراسان سوی حق رفت
هفت آسمان را این سفر دلگیر می کرد

مهر و مودّت در وجودش موج می زد
درس محبّت را رضا تفسیر می کرد

عفریت شب با کینه ی دیرینه ی خود
مهتاب را در آسمان زنجیر می کرد

شمشیر ها هرگز نمی کردند با دین
این فتنه هایی که زر و تزویر می کرد

از مهر واسع بهره مندش کرد مولا
وقتی که عشق این سوگ را تحریر می کرد

#سید_علی_کهنگی آبان1398
@sayedalikahangi