سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوفی و شامی

از کوفی و شامی که مرامش ستم است
پیمانه ی تاریخ پر از اشک غم است

ده ها سده زان واقعه بگذشت و هنوز
از کرب و بلا هر چه که گویند کم است

#سیدعلی_کهنگی .مهر1398
@sayedalikahangi