سفارش تبلیغ
صبا ویژن

همصدا

 

چه می شود که برای کس آشنایی نیست
میان این همه سر گشته همصدایی نیست

مسیر زندگی از عابران سرگردان
پر از نشانه ی عشق است و ردّ پایی نیست

سری به کوی خراباتیان بزن کانجا
حدیث کهنه ی دنیا و دین ز نایی نیست

اگر چه بوی ریا بوریا نمی گیرد
ولی به محفل صوفی دگر صفایی نیست

به غارت دل ما همچنان ادامه بده
ز ساربان چنین کاروان ابایی نیست

طواف کعبه قشنگ است و دیدنی،امّا
چرا میانه ی این هایو هو خدایی نیست

به غیر عشق و محبت مجو دگر گنجی
که پر بها تر ازین جمله کیمیایی نیست

سید علی کهنگی. مرداد1398
@sayedalikahangi