سفارش تبلیغ
صبا ویژن

امام جواد (ع)

حضرت جود و کرم،مولای عشق
قامتت شایسته ی شولای عشق

زهر کین طاقت ندارد نور را
گرچه باشد همسر آقای عشق

سید علی کهنگی. مرداد1398
@sayedalikahangi