سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

افتخار آینه

ای نگاهت افتخار اینه
ناز چشمت اعتبار اینه
سینه صافان را خزان قسمت مباد
کس نمی شویدغبار اینه
باتبسم رو به دل پاکان نما
خنده باشد نو بهار اینه
تا که همدردی بیابم بهر خود
می نشینم گه کنار اینه
هر کسی با غمگساری سرکند
شمع گرید در جوار اینه
غرق در دریای شرکم میکنی
هرزمان باشی کناراینه
صاف و یکرنگ است با همنوع خود
هرکه باشد از تبار اینه
ظاهرم شادوولی خاطر غمین
روزگارم روزگار اینه
@sayedalikahangi