سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نگاه

 

اوّل به نگاه رخنه در جانم کرد
آنگاه به خوان عشق مهمانم کرد

زان پس من و یک عمر دویدن با آه
اینگونه مرا اسیر دورانم کرد

سید علی کهنگی. مرداد1398
@sayedalikahangi