سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آسمانی شو

 

هرچه برمی خیزم ازاین خاک میافتم به خاک
تا کشم پرجانب افلاک می افتم به خاک

سربلندی یه دو عالم حاصل افتادگیست
ذرّه ای ناقابلم بی باک می افتم به خاک

نیست جایی در حریم عاشقان نا پاک را
بهر اثباتش گریبان چاک می افتم به خاک

آه چندانی که از حد بگذرد شیون شود
زان سبب آزرده و غمناک می افتم به خاک

آسمانی شو اگر دل را به دریامیزنی
من،چودریا میکند کولاک می افتم به خاک

مژده ی مستی هر آنکس آورد ما چاکریم
عاشقانه بر قدوم تاک می افتم به خاک

سید علی کهنگی

@sayedalikahangi