سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قمارستان

 

اینکه دیگر نیستی در خاطرم،اغراق نیست
یا به دنبال نگاری شاعرم ، اغراق نیست

قلب من میدان سرخ یکّه تازی تو بود
خوب میدانم در اینجا قاصرم،اغراق نیست

افتخاری بود اینکه عاشقی رسوا شوم
سالها این بود فکر فاخرم ، اغراق نیست

نیست در تدبیر من جز باختن ،سودی دگر
در قمارستان حریفی نادرم ، اغراق نیست

بسکه دیدم نامسلمانی ز کار مسلمین
بعد ازین مابینتان من کافرم، اغراق نیست

عاشقی تنها خداوند دو عالم را سزاست
صد هزاران بار حق را شاکرم ، اغراق نیست

بار الها فیض واسع را نصیبم کرده ای
من برای جان سپردن حاضرم ، اغراق نیست

#سید_علی_کهنگی(واسع)  تیر 1400
sayedalikahangi@