سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شهریار مهربانی

 

عشق در جان و تنم این بار غوغا کرده است
مجلسی غیر از غم هجران مهیّا کرده است

بند بند داستان هفت شهر عشق را
بر من گم کرده ره،دلدار معنا کرده است

شهریار مهربانی دور از نامحرمان
رو به دنیایی دگر چشم مرا وا کرده است

تا خدا هم می شود اندیشه را پرواز داد
سینه ام را شوق حق چون طور سینا کرده است

رمز خوشبختی نهان در نیک اندیشیدن است
خوش به حال آنکه راه خویش پیدا کرده است

خاطری آرام خواهی؟دورباش ازهای وهو
گرچه بازار جهان تسخیر دلها کرده است

غیر عشق و معرفت واسع مجو در زندگی
بُرد با آنکس بُوَد کین گونه سودا کرده است

#سید_علی_کهنگی دی 1399
sayedalikahangi@