سفارش تبلیغ
صبا ویژن

الهی

 

الهی بنده ای دلخون نباشد
پریشان خاطر و محزون نباشد

الهی زیر چتر نیلگونت
کسی آواره چون مجنون نباشد

#سید_علی_کهنگی خرداد 1399
sayedalikahangi@