سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیمای حسین

 

ای خوشا آنکس که نوشد می ز مینای حسین
نور می بخشد به جانها،شهد صهبای حسین

طور سینا یک طرف،کرب و بلا هم یک طرف
زین تجلّی که خدا کرده،به سیمای حسین

عشق لیلی یک نفر را برد تا دشت جنون
عالمی دیوانه اند از عشق والای حسین

آسمانها را ملائک نور باران کرده اند
در چنین روزی به پاس نام زیبای حسین

همچنان از نینوا،میعادگاه عاشقان
می رسد بر گوش جان،بانگ دلارای حسین

در میان عاشقان چارده نور عظیم
هست واسع روز و شب غرق تمنّای حسین

#سید_علی_کهنگی فروردین 1399
sayedalikahangi@