سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازی عشق

 

شِکوِه در نو بهار جایز نیست
گریه از روزگار جایز نیست

یک قدم مانده تا به آب زنیم
رد شدن بی گدار جایز نیست

در نگاه غزالها خواندیم
عاشقی کن شکار جایز نیست

دل نداری مرو به بازی عشق
دست خالی قمار جایز نیست

تا به کی صبر و وعده? دیدار
بیش ازین انتظار جایز نیست

پیک آزادی است و صلح و صفا
بر کبوتر حصار جایز نیست

نیست واسع فقیه،امّا گفت
توبه ای باده خوار جایز نیست

#سید_علی_کهنگی بهمن1398
sayedalikahangi@