سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

گل بوسه

 

صبح است،برایتان عسل آوردم
یک دشت ترانه و غزل آوردم

چون اوّل نو بهار با روی گشاد
صدها گل بوسه و بغل آوردم

#سید_علی_کهنگی بهمن 1398
sayedalikahangi@