سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

فکاهی

گفتم که سرود صبحگاهی گویم
از خنده و سیب و حوض ماهی گویم

دیدم که چقدر مردمم غم دارند
خوبست برایشان فکاهی گویم

#سید_علی_کهنگی بهمن 1398
sayedalikahangi@