سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

همصدا

 

چه می شود که برای کس آشنایی نیست
میان این همه سر گشته همصدایی نیست

مسیر زندگی از عابران سرگردان
پر از نشانه ی عشق است و ردّ پایی نیست

سری به کوی خراباتیان بزن کانجا
حدیث کهنه ی دنیا و دین ز نایی نیست

اگر چه بوی ریا بوریا نمی گیرد
ولی به محفل صوفی دگر صفایی نیست

به غارت دل ما همچنان ادامه بده
ز ساربان چنین کاروان ابایی نیست

طواف کعبه قشنگ است و دیدنی،امّا
چرا میانه ی این هایو هو خدایی نیست

به غیر عشق و محبت مجو دگر گنجی
که پر بها تر ازین جمله کیمیایی نیست

سید علی کهنگی. مرداد1398
@sayedalikahangi