سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهر واسع

 

هرگلی کز خاک راهت سر برون می آورد
ارمغان بر عاشقان ،شور جنون می آورد

شرم دارد از نگاهت دشت سر سبز بهار
گر ز خجلت لاله ها را واژگون می آورد

طبع بلبل سیرتان را نغمه آرایی کند
این طراوت را که با خود ارغنون می آورد

ساده از حال دلم مگذر، تأمّل کن دمی
کوله بار عشق را بنگر که چون می آورد

ساربانی کاروان عشق را در پی مباد
این جماعت را به مقصد ردّ خون می آورد

مهر واسع را نصیبش کن خداوند رحیم
آنکه بر درگاه تو سوز درون می آورد

#سید_علی_کهنگی مهر1398
@sayedalikahangi