سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهتاب

دمی برون زدم از خواب،اگر که بگذارند
برای دیدن مهتاب،اگر که بگذارند

از آسمان سرودم ستاره می بارد
برای یک غزل ناب،اگر که بگذارند

سید علی کهنگی
@sayedalikahangi