سفارش تبلیغ
صبا ویژن

رایحه ی عشق

 

از سوز من و ساز درونم خبرت هست؟
ویرانتر ازین باخته دل، دور و برت هست؟

در بیت به بیت غزلم نام تو جاریست
ایهام نهان سخنم در نظرت هست ؟

احساس من از رایحه ی عشق تو گل کرد
سیر گل و گلزار من آیا به سرت هست ؟

افسانه به افسانه به دنبال تو گشتم
در حومه ی چشمان تو بر من گذرت هست؟

ای آینه ی هستی بی چون و چرایم
افتاده تر از من به ره و خاک درت هست؟

نادیده مگیر اشک تهی دست رهت را
با سنگ دلی،هیچ امید ثمرت هست؟

شیدائی واسع نَبُود قصّه ی امروز
دیریست که در روح و روانش اثرت هست

#سید_علی_کهنگی مهر 1399
sayedalikahangi@